• En
  • פרופ’ יוג’ין קנדל – ההייטק צריך את החרדים והחרדים צריכים את ההייטק

    יש חשיבות למה שהמכון עושה. במדינה דמוקרטית זכותו של המגזר לשמור על הייחודיות שלו, אבל צריך להביט על המגמות ולהבין כיצד זה יכול להתקיים באריתמטיקה של הכלכלה המודרנית. יש 12 אלף משרות בהייטק: ההייטק צריך את החרדים והחרדים צריכים את ההייטק. יש חשיבות להתחיל ללמוד מקצועות אלה ברמה גבוהה כבר בגיל הצעיר.
    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן