• En
  • פרופ’ יורם וייס – יועצי רפואה מנגישים לציבור החרדי ידע ורופאים ותורמים לבריאותו

    “תופעת המעורבות של יועצים רפואיים ממחישה את החשיבות והמודעות הגבוהה שיש בחברה החרדית לנושא הבריאות, וזה גם מסביר את הנתונים שהוצגו כאן. עם זאת, אין ספק שבתחום של הרפואה המונעת עדיין יש לאוכלוסייה החרדית מה להשלים.”

    דילוג לתוכן