• En
 • פרופ’ יורם מרגליות בכנס מכון כת”ר

  “האסדרה היא בלתי נמנעת, וטוב שתהיה אסדרה, אך הכרחי שהאסדרה תיעשה בצורה וממקום של הבנה כלפי הגמ”חים”

  פרופ’ יורם מרגליות, עמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות, הופיע ביום העיון השנתי שערך מכון כת”ר לכלכלה על פי התורה שעסק בסוגיות בכלכלה והלכה. פרופ’ מרגליות, שעורך מטעם המכון מחקר מקיף בנושא הגמחי”ם בחברה החרדית, ובמסגרתו אף מלווה בפועל את הליך חקיקת חוק הגמחי”ם בכנסת, הופיע ונשא דברים במהלך המושב השני של הכנס במסגרת פאנל שעסק בנושא אשראי חוץ בנקאי ללא ריבית.

  בדבריו, הוא התייחס להליך הרגולציה שמבקשת המדינה להעביר את הגמ”חים ולסיכונים הפוטנציאלים הקיימים כיום ודורשים התערבות ואסדרה של ההון המנוהל במסגרת הגמ”חים החרדים. הוא ציין כי מבנה הגמ”ח מבוסס על כך שהוא מהווה צינור בין בעלי הון שמפקידים כסף ללווים שנצרכים להלוואות. הסיכון הקיים מהליך אסדרה שאיננו לוקח בחשבון את המבנה הייחודי של העולם החרדי והגמ”חים ועלול להביא לקריסת המערכת, גבוה בהרבה מאשר הסיכון הקיים כיום בשל חובות אבודים.

  הוא אף התייחס  לדרישה מבעלי הגמ”חים להחזיק בהון עצמי, וציין כי יש לקחת בחשבון את העובדה שהגמ”חים לא מייצרים כלל הכנסות שכן הם אינם מבוססים על תרומות ורווחים אלא על הפקדות בלבד, ומשכך אין להם כל מקור לייצר הון.

  “האסדרה היא בלתי נמנעת, וטוב שתהיה אסדרה, אך הכרחי שהאסדרה תיעשה בצורה וממקום של הבנה כלפי הגמ”חים, מדובר פה בהתנדבות ופילנתרופיה, ואין פה אף אחד שמרוויח מהעניין הזה. אם הרגולציה תהיה קשה ומכבידה אנחנו עלולים לגרום לקריסה של הגמ”חים. הכלים שמקובלים על המדינה לטיפול במקרים כאלו הם אגרסיביים מידי ומותאמים לעולם הבנקים, פה מדובר במוסדות ללא כוונת רווח והטיפול בהם צריך להיות שונה לחלוטין.”

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן