• En
 • פרופ’ צבי אקשטיין: בזכות לימוד התורה והמשפחות ברוכות הילדים – החברה החרדית הכי מאושרת מכולם

  פרופ’ צבי אקשטיין, דייקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי וחבר במועצה הציבורית של המכון החרדי למקרי מדינות הציג בכנס המכון נתונים מעודדים המצביעים על עלייה משמעותית בנתוני כלכלת משקי הבית בחברה החרדית.  “בשנת 2005 ב35% ממשקי הבית לא היה אפילו מפרנס אחד . כיום השיעור הזה ירד ל16% ועדיין הוא בתהליך ירידה. גם ההכנסות של משקי הבית נטו גדלו דרמטית בחמישים אחוזים נטו. משפחה חרדית הרוויחה לפני עשור כאלפים שח והיום שלושת אלפים.”

  אקשטיין ציין גם את הנתונים שהוצגו ע”י ניצה קסיר בפתיחת הכנס אודות אחוזי שביעות הרצון הגבוהים הקיימים בחברה החרדית על אף ההכנסה הנמוכה ואמר כי אלו נובעים מלימוד התורה ומהמשפחות ברוכות הילדים. “בזכות לימוד התורה והמשפחות ברוכות הילדים – החברה החרדית הכי מאושרת מכולם”.

  פרופסור צבי אקשטיין חבר במועצה הציבורית של המכון החרדי למחקרי מדיניות. הוא דיקן ביה”ס אריסון למנהל עסקים, ביה”ס טיומקין לכלכלה ומנהל מכון אהרן למדיניות כלכלית, במרכז הבינתחומי (IDC) הרצליה. לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל מ-2006-2011

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן