ציונות 2000 – ניצה (קלינר) קסיר – פריון העבודה בישראל, מגמות מקרו במשק הישראלי

המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, העבירה בציונות 2000 הרצאה בנושא “פריון העבודה בישראל ומגמות מקרו במשק הישראלי”

תמצית ההרצאה:

המשק הישראלי נהנה בחמש עשרה השנים האחרונות ממצב מקרו כלכלי טוב, ובפרט משיעורי צמיחה גבוהים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות (שקפים 2 ו-3). עם זאת, בהסתכלות על ממדים של צמיחה מכלילה ושל צמיחה בת קיימא, מצב המשק אינו מעודד. ישראל ממוקמת נמוך במדד הפיתוח הכלכלי והצמיחה המכלילה (IDIׂׂ) – במקום 5 מלמטה מבין 29 מדינות מפותחות שנבחנו.

בחינת מקורות הצמיחה בישראל בשנים האחרונות מלמדת שאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של ישראל בעשורים האחרונים היה התרחבות התעסוקה. ואולם, נראה כי בתחום זה אנו קרובים למיצוי – שיעורי התעסוקה בישראל גבוהים בהשוואה בינלאומית וכך גם מספר שעות העבודה למועסק. משכך, בהתבוננות עתידית מנוע הצמיחה צריך להיות שיפור פריון העבודה.