קורונה עם 10 ילדים: מגמות צפיפות במגזר החרדי – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר, במפגש אינטרנטי מטעם צפוף – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה

ב-06.05.2020 העבירה המשנה ליו"ר המכון הרצאה במפגש אינטרנטי מטעם צפוף – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. ההרצאה הוקדשה לסוגיית הדמוגרפיה והחברה החרדית: מגמות מרכזיות, משמעותן הסוציו-אקונומיות והשלכותיהן העתידיות.

בהרצאה עסקה קסיר בגורמים המשפיעים על פריון הילודה בחברה החרדית – בתפיסות ובעולם הערכים הניצבים בבסיס אורח חיים מרובה ילודה ובקשר בין התמיכות והמצב הכלכלי לבין כמות הילדים למשפחה. לאחר מכן הסבירה קסיר איך מסתדרת החברה החרדית עם שיעורי העוני הגבוהים בקרבה, תוצאה של בחירה במספר רב של ילדים, והעדפת לימודי קודש על פני לימודים אחרים ועל פני יציאה לעבודה. בשלב הבא סקרה קסיר את מידת הצפיפות – נפשות לחדר ונפשות לקמ"ר בחברה החרדית מרובת הילדים. ולבסוף חתמה קסיר בסקירת ההשלכות העתידיות של המגמות הדמוגרפיות על המדינה מבחינת תעסוקה ורמת חיים.