קורונה, צפיפות וחובת השתדלות (ניצה (קלינר) קסיר, משפחה)

ב28.10.2020 פרסמה המשנה ליו"ר המכון, וראש הוועדה המייעצת למל"ל במשבר הקורונה, ניצה (קלינר) קסיר, טור בעיתון משפחה. בטור הציגה קסיר כמה מעיקרי הממצאים של מחקר רחב היקף שבוצע על ידי הוועדה המייעצת למל"ל. המחקר מצא כי משתנים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים כשלעצמם מסבירים רבות את השונות בתחלואה בין אזורים שונים. וכי המשתנים השונים חוזים במידה רבה את האזורים המועדים להתפרצות הקורונה גם ללא שימוש בנתונים אפידמיולוגיים כנתוני תחלואה קודמים, שכמובן משפרים את החיזוי.

בטור הדגישה קסיר כי המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והחברתיים ביישוביים ובשכונות החרדיות מגדילים את הסיכון לתחלואה. אולם עם זאת, ממצאי הוועדה מלמדים שלא ניתן להסביר את התחלואה הגבוהה בחברה החרדית רק על ידי מאפיינים אלו, בניגוד לחברה הערבית. לחברה החרדית מאפיינים ייחודיים הפועלים להגדלת היקף התחלואה בקרבם, כמאפיינים תרבותיים בדגש על אינטראקציות חברתיות ואופי קהילתי.

בשל הדברים הללו קובעת קסיר כי: "ממצאי עבודת הוועדה, חשוב שיעמדו גם בפני הציבור שמסקנותיו נוגעות אליו, ובכלל זה הציבור החרדי. בהעדר חיסון נגד נגיף הקורונה, צמצום התחלואה מושג על ידי שימוש באמצעי הגנה כעטית מסיכות, ויישום התנהגות המונעת הדבקות כשמירת מרחק חברתי והימנעות מהתקהלות. המאפיינים האובייקטיביים בחברה החרדית אכן מגדילים את הסיכוי להדבקה. אך במקום להתייחס לכך כאל גזרת גורל, יש להפנים את צורך השעה בהקפדה על ההנחיות למאבק בקורונה דווקא בשל האתגרים העומדים בפני החברה החרדית והסיכון הרב יותר להדבקה בקרבה, עקב אותם גורמים אובייקטיביים."

את הטור חתמה קסיר בקריאה לשילוב ידיים של קובעי המדיניות ומנהיגי הקהילות ולנטילת אחריות אישית, על מנת להדביר את המגיפה: "המאבק במגיפה דורש הירתמות של כלל האוכלוסיות. שילוב כוחות של קובעי המדיניות עם מנהיגי הקהילות ומתן מענה לצרכים הייחודים של כל קבוצה וקבוצה. ואולם הדבר החשוב מכל, הוא שכולנו צריכים לקחת אחריות ולזכור שהדבר תלוי בנו. למרות אי הנוחות ולמרות ההקרבה הנדרשת לעיתים, על כל אחד ואחת לעמוד ולהתחזק ולהכריע את עצמו, משפחתו, קהילתו והמדינה כולה לכף בריאות."