קלמן וסג"ל מראיינים את ניצה (קלינר) קסיר, כאן11 | 31.12.19

ב-31.12.19 התראיינה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר בתכנית "קלמן וסג"ל" המשודרת בערוץ הראשון. הראיון נערך בעקבות דברי נגיד בנק ישראל ולפיהם בלי שינוי בהשתתפות החרדים בעבודה – תידרש העלאת מסים של כ-16%. בראיון חידדה קסיר כי ליבת האתגר היא הדמוגרפיה החרדית (נושא בו עוסקת קסיר רבות) וכי אמנם כרגע אחוז החרדים באוכלוסיה עומד על כ-10 אחוזים, אולם בעוד 50 שנה החרדים יהוו שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל.

בראיון סקרה קסיר מגמות מרכזיות בתעסוקת חרדים, הן גברים והן נשים, ועמדה על הצורך להשביח את איכות ההכשרה הניתנת לבנות בסמינרים על מנת להגדיל את הפריון ואת שכרן.