• En
  • ראיון עם ניצה (קלינר) קסיר (יומן הבוקר, רדיו כאן מורשת)

    בעקבות הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על דירוג הרשויות המקומיות, התראיינה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר ביומן הבוקר ברדיו כאן מורשת.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן