• En
  • ראיון עם ניצה (קלינר) קסיר (יומן הבוקר, רדיו כאן מורשת)

    בעקבות הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על דירוג הרשויות המקומיות, התראיינה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר ביומן הבוקר ברדיו כאן מורשת.

    דילוג לתוכן