• En
  • ראיון עם שרת המשפטים איילת שקד

    “השופטת טעתה: אם התנאי לשילוב חרדים בעבודה הוא הפרדה מגדרית – אני מוכנה לשלם את המחיר”

    בפתח המושב השלישי נערך ראיון מיוחד עם שרת המשפטים איילת שקד ועורך עיתון משפחה יוסי אליטוב, במהלך הריאיון התייחסה השרה לשורת נושאים העומדים על הפרק. בפתח הדברים הציג אליטוב בפניה את נתוני המחקר של איכות חיים העוסקים את שיעור שביעות הרצון הנמוך הקיים בחברה החרדית מתפקוד בתי המשפט. השרה ביקשה בדבריה להבדיל בין האמון בכלל המערכת המשפטית לבין האמון במוסד הבג”ץ. שקד הדגישה את פעילותה לשילוב חרדים במערכת השופטים ומינוי השופטת החרדית “שמתי לי למטרה לגוון את השופטים שנמצאים במערכת, כיוון שיש להם תפיסת עולם שהם יוצקים לפסקי הדין. החרדים צריכים לדאוג שיותר חרדים יתמודדו על משרות שיפוט.” היא הוסיפה והתייחסה לפסיקת בית המשפט לביטול ההפרדה בתוכנית “משפיעים” לשילוב חרדים בשירות המדינה ואמרה כי השופטת טעתה. “האמירה הזו לא נכונה, ומבטאת חוסר הבנה של תהליכים שהם קריטיים לקיום המדינה, כיון שלא נוכל להחזיק מעמד כשהחרדים ילכו ויגדלו. אם התנאי לצירוף חרדים לעבודה הוא הפרדה מגדרית, אני מוכנה לשלם את המחיר”.

    דילוג לתוכן