ניצה (קלינר) קסיר התראיינה אצל רזי ברקאי בתכנית "מה בוער" בנושא עצמאיות בחברה החרדית

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר, התראיינה בגלצ בתכנית "מה בוער" עם רזי ברקאי במושא עצמאיות בחברה החרדית.

בראיון סקרה קסיר את המגמות של פתיחת עסקים עצמאיים בקרב נשים בחברה החרדית, בהשוואה לנשים באוכלוסיות אחרות ובהשוואה לגברים חרדים. כמו כן היא סקרה את מאפייני העסקים, צורת הפרסום, קשיים, כיווני מדיניות ועוד.