• En
 • שכונות מעורבות או עיר חרדית חדשה, היכן ייבנו 200 אלף דירות למגזר החרדי (אריק מירובסקי, גלובס)

  הביקוש העצום לדיור במגזר החרדי מעמדי את המדינה בפני דילמה האם להגביר את החיכוך בין חרדים לחילונים או לבחור בהפרדה. מה שבטוח, אם רוצים לראות עלייה בשיעורי המועסקים, אי אפשר לשלוח אותם לגור בכסיף. ב-2016 חובר מסמך שנועד להעריך את צרכי הדיור – ע”י צוות מהמכון החרדי למחקרי מדיניות בראשו עמד חיים זיכרמן ומנהל אגף אסטרטגיה במשרד השיכוו, נתנאל לפידות. המכון החרדי למחקרי מדיניות נוסד ב-2014 ובראשו עומדים אליהו פלאי (יו”ר) וניצה (קלינר) קסיר (משנה ליו”ר).

  בכנס שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה בחודש דצמבר הציגה קסיר את עקרונות המסמך. להערכתה, מיצוי פוטנציאל הבנייה בריכוזים חרדים קיימים, ייתן מענה לכרבע מהביקושים, מגורים בשכונות מעורבות יתנו מענה רלוונטי לכ-10% מהציבור החרדי, והיתרה תצטרך לבוא בצורה של ערים חרדיות חדשות ושכונות חרדיות בתוך ערים חילוניות. בכתבה מוצגים תרשימים מהרצאתה של ניצה (קלינר) קסיר.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן