• En
  • שכר החרדיות בהייטק נמוך ב-25% מהממוצע – מה שנחשף אצל מקלב (אריה ריבקינד, חרדים10)

    שכר החרדיות בהייטק נמוך ב-25% מהממוצע. ועדת המדע והטכנולוגיה שבה היום (שני) ודנה באפליית שכר הנשים החרדיות, המועסקות בתעשיית ההיי טק. לדברי ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ולשעבר חוקרת בבנק ישראל, כ-5% מהנשים החרדיות מועסקות בהיי טק, אך נתונים אלו במגמת עלייה, הן מתקשות להתמקח על גובה שכרן בגלל חוסר ידיעתן למי ניתן וכדאי לפנות בעניין, ומתוך החשש לאבד את מקום העבודה.