“שכר המינימום בישראל כל כך נמוך שהוא מקבע אנשים מתחת לקו העוני” (ספי קרופסקי, כלכליסט)

ניצה קסיר עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות שעמדה בראש ועדת תעסוקה וכלכלה בוועדת אלאלוף, השתתפה בכנס הקרן לידידות לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, בפאנל “איך יוצאים מהפלונטר?”, בהנחיית כתב “כלכליסט” מיקי פלד. קסיר, התייחסה בדבריה לאופן שבו תעסוקה יכולה לסייע ביציאה מן העוני. “עוני הוא תופעה רב ממדית. וטיפול בעוני צריך להתייחס לכלל הממדים. המאפיינים של אנשים עניים אינם אחידים וכך גם הסיבות להימצאות מתחת לקו העוני. משכך גם הפתרונות צריכים להיות מורכבים ממכלול של כלים. כך למשל, יש עניים עם פוטנציאל השתכרות, ולגביהם הפתרונות צריכים להתמקד בשוק העבודה. לעומתם, יש אנשים שכושר השתכרותם מוגבל, וברור שהפתרונות עבורם מצויים במערכת הקצבאות, שכיום היא מוגבלת יחסית”.