תכנית מקום-מעוז – ניצה (קלינר) קסיר – בין מקרו כלכלה למיקרו כלכלה, היבטים של קהילות בחברה הישראלית

המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצתה בפני עמיתי מיזם תכנית מקום המופעלת ע”י משרד הפנים ומעוז, עבור עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי. היא הציגה בפניהם את האבחנה בין נתוני המאקרו כלכלה החיוביים של המשק הישראלי, לבין נתוני המיקרו הממחישים את האתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות.

כך לדוגמה ניתן לראות כי אבחנה זו באה לידי ביטוי בהשוואה בין המיקום של ישראל המדורגת במיקום נמוך במדד פיתוח וצמיחה מכלילה של ה-World Ecomomic Forum, ולעומת זאת, ניתן לראות כי שיעור הצמיחה של התוצר בישראל גבוה בשיעור ניכר מהממוצע במדינות ה- OECD ובארה”ב.