תמונת מצב מאקרו-כלכלית של מדינת ישראל לאור משבר הקורונה – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בוויבנר מטעם 'מעוז'

בתאריך 10.08.2020 העבירה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצאה המשרטטת תמונת מצב מאקרו-כלכלית במדינת ישראל לאור משבר הקורונה, ההרצאה ניתנה בוויבנר מטעם 'מעוז'. הסקירה נבנתה כשעון חול – פתיחה במבט ממעוף הציבור אודות מגמות מאקרו כלכליות, בתווך התמקדות בסוגיית האבטלה, וחתימה בשאלות רוחב אודות המדיניות ממשלתית.

כאמור, את פתיחת ההרצאה הקדישה קסיר לתחזיות הצמיחה השלילית – גידול ביחס חוב-תוצר, נסיקת הגירעון המשקי הצפויה, והשפעותיהן החזויות של אלו על שוק העבודה. בתווך העמיקה קסיר בפרטי מרכיבי נתוני האבטלה – האוכלוסיות המרכזיות שנפגעו מהמשבר, תחזיות אודות תהליכי היציאה מהמשבר והשלכות אפשריות ארוכות טווח למשבר הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה. בחתימה חזרה קסיר ועסקה בשאלות רוחב הנוגעות למדיניות הממשלתית הרצויה להתמודדות עם המשבר הכלכלי והשלכותיו.