תקווה ישראלית – שותפות בין-מגזרית והאתגרים הכלכליים-החברתיים המרכזים של ישראל – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר

ניצה (קלינר) קסיר העבירה הרצאה בתקווה ישראלית, למנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומית. הרצאה בנושא “שותפות בין-מגזרית והאתגרים הכלכליים-החברתיים המרכזיי של ישראל”.

ההרצאה כללה:

  • תמונה השוואתית בין המגזרים במונחי השכלה, תעסוקה, עוני, מוביליות חברתית והקשר למגזרים השונים
  • סימון האתגרים החברתיים-כלכליים המרכזיים של ישראל והדגמת הנתונים ביחס ל-OECD איפה שרלוונטי (שילוב ערבים וחרדים בתעסוקה, פריון, מוביליות חברתית, פערים בחינוך וכו’)
  • הקשר בין חוסן חברתי/קהילתי/לאומי וחוסן כלכלי
  • כיווני פעולה נדרשים