• En
  • 10 מיתוסים שיש לכם על חרדים (שושנה חן, מוסף ממון ידיעות אחרונות)

    הם דווקא עובדים יותר, נוטלים הכי הרבה משכנתאות ומעשנים הכי מעט. מחקר של המכון החרדי מנפץ כמה סטריאוטיפים, ומחזק כמה אחרים

    באיזה מגזר בארץ תופס החינוך את המקום הגבוה ביותר? ומי הכי מרוצים מחייהם, ואף קובעים בכך שיא בינלאומי? ובכן, הערבים והחרדים, בהתאמה. לא פחות מ־98% מהחרדים שבעי רצון מחייהם, לעומת 90% מהיהודים שאינם חרדים, ו־81% מהערבים. זהו נתון "חריג בקנה מידה בינלאומי. סקר במעל 100 מדינות מצא את שביעות הרצון הכי גבוהה בדנמרק, שווייץ ושוודיה – 96%", אומרים ניצה (קלינר) קסיר, מנהלת המחקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, ועמיתה ד"ר דמיטרי רומנוב, שעמלו במשך כשנה על פרויקט שובר סטריאוטיפים. מחקרם, "מחקר איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית", יוצג ביום עיון מיוחד של המכון בירושלים, ב־23 במאי.

    דילוג לתוכן