• En
  • אטה ברנדמן קלריסטנפלד

    אטה ברנדמן קלריסטנפלד
    ביוגרפיה

    יועצת מיוחדת למשרד עו"ד סטרוק, ומתמחה בנאמנויות ועזבונות ובארגונים פטורים ממס. מומחיותה של אטה נדרשה בהקמת "American friends" המספקת סיוע לעמותות ישראליות חשובות. היא משמשת כיועצת במועצות המנהלים של קרנות פרטיות וארגוני צדקה ציבוריים רבים, ובניהם "Maks and Lea Rothstein Charitable Trust", המקדמת השכלה והזדמנויות תעסוקה עבור חרדים וחרדיות בישראל. אטה היא סגנית-נשיא ארצית (National VP) בארגון ה-O.U והחברה המייסדת של יוזמת הנשים בארגון זה.


    דילוג לתוכן