• En
  • גארי טורגו

    גארי טורגו
    ביוגרפיה

    יו"ר דירקטוריון Chemical Financial Corporation החברה הבנקאית הגדולה בארה"ב. בנוסף משמש כחבר במועצות מנהלים של חברות וארגונים פילנתרופיים שונים : חברת Blue Cross Blue Shield, עמותת Detroit Regional Partnership, ישיבת בית יהודה, ארגון O.U ובחבר הנאמנים של חברת Beaumont Health Systems.


    דילוג לתוכן