• En
  • הרב יעקב גוטרמן

    הרב יעקב גוטרמן
    ביוגרפיה

    בוגר ישיבת פוניבז', ראש עיריית מודיעין עילית החל משנת 2000 ועד היום, מוביל פרויקטים ומהלכים בתחומים רבים במגזר החרדי ברמה הלאומית, ויו"ר דירקטוריון החרבה לפיתוח משאבי אנוש – החברה למשק וכלכלה


    דילוג לתוכן