• En
 • יוכבד גוטסמן

  יוכבד גוטסמן
  מנהלת קשרי חוץ
  ביוגרפיה

  ליוכבד ניסיון עשיר בתחום פיתוח וקידום עמותות. לאורך השנים קיימה יוכבד שיתופי פעולה עם מגוון קרנות פילנתרופיות ועמותות שונות העוסקות במטרות חברתיות הקרובים לליבה. ביניהן: סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים, תעסוקת חרדים, העצמת נשים ובנות במצוקה.
  ביוני 2018 הצטרפה יוכבד למכון. במסגרת תפקידה משמשת יוכבד כאחראית על שימור ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים ותורמים בארץ ובחו"ל.


  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן