• En
  • נעם לאוטמן

    נעם לאוטמן
    ביוגרפיה

    יו"ר הדירקטוריון של 'דלתא גליל תעשיות בע"מ', כמו כן, מכהן כיו"ר של 'וואפרה מדיה' ודירקטור בחברת 'באבקום סנטרס בע"מ'. יו"ר קרן משפחת לאוטמן, יו"ר הוועד המנהל של מרכז 'מעשה' - גוף הפועל במסגרות התנדבות לצעירים בישראל במטרה לקדם שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית; חבר בוועד המנהל ושותף מוביל בהקמת מיזם "לחיות יחד" הפועל באופן מערכתי לקידום בנייתה של שותפות חברתית חדשה בישראל. כמו כן, נמנה על חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב, ואוניברסיטת חיפה.


    דילוג לתוכן