• En
  • אני מודה הזנחנו את הדיור לחרדים, ראיון עם ח”כ גפני (עמירם ברקת, גלובס)

    בכתבה שפורסמה בעיתון גלובס בעקבות ראיון שהתקיים עם ח”כ גפני בעיתון גלובס, הוצגו תרשימים עם נתונים על מגמות בשיעורי תעסוקה של נשים וגברים חרדים. מקור התרשימים הרצאות של ניצה (קלינר) קסיר: בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה ובדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת.

     

    דילוג לתוכן