אסדרת גמחי"ם

צוות הפרויקט

ראש הצוות – יורם מרגליות
חוקר – אליהו ברקוביץ
חוקר – בעבר שלמה טייטלבוים

 

קצת על הפרויקט

טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט

טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט

טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט

טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט טקסט על פרויקט

 

יעדי הפרויקט

 

מה נעשה עד עכשיו?

הרצאות וימי עיון

הופעות בוועדות הכנסת

 

תוצאה

חקיקת חוק הגמחי"ם

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Gmach1.aspx