אתגרים והזדמנויות בצל המשבר 23.04.2020 – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בכנס (אינטרנטי) של ג'וינט ישראל תבת

ב-23.04.2020 הובילה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, דיון בשיח שותפים (אינטרנטי) של ג'וינט ישראל תבת. במפגש שכותרתו: "בין מיקרו למאקרו: כיצד משפיע משבר הקורונה על שוק העבודה?" השתתפו בכירים מעולם המחקר והכלכלה ועסקו בהשפעות משבר הקורונה על המשק והכלכלה.

במוקד ההרצאה של ניצה (קלינר) קסיר עמדה שאלת האתגרים והזדמנויות הניצבות לפתחן של אוכלוסיות מגוונות בצל משבר הקורונה. את ההרצאה פתחה קסיר במבט מאקרו על המשק טרום פרוץ המשבר ולאחר מכן התמקדה בהשפעת המשבר על אוכלוסיות מגוונות – חרדים וערבים. אוכלוסיות אלו סבלו משיעור עוני אובייקטיבי גבוה במיוחד גם טרם פרוץ המשבר וההשפעה עליהן עשויה להיות קשה במיוחד.

עם זאת, הדגישה קסיר כי לצד הקשיים שמעורר המשבר ישנן גם הזדמנויות. ראשית, המשבר מאפשר תמורות במערכות הקיימות לפי שהוא מגדיל את הלגיטימציה הציבורית לשינויים משמעותיים בכלל, ובפרט מנגנונים פחות יעילים שאולי התקבעו עשויים להשתנות בעקבות המשבר.

בנוסף על כך, ההתנהגות של הקבוצות עצמן משתנה בעקבות הנסיבות והצורך הכלכלי הגובר, כפי שקרה לאחר משבר הדוט קום + האינתיפאדה. אחת מההזדמנויות למשל – שיעור משקי הבית המתחברים למרשתת עלה משמעותית מתחילת המשבר הנוכחי, עובדה שללא ספק תתרום רבות לשיפור המיומנויות הדיגיטליים בחברה החרדית; הפוטנציאל להכשרות מרחוק האמיר (עשוי להשפיע לחיוב גם על סוגיות שבמחלוקת כמו הדרישה להפרדה מגדרית, שלא בהכרח נדרשת בלימוד מרחוק); ועשויה לחלחל ההכרה כי לצד שיפור והעלאת ההון האנושי באמצעות לימודים איכותיים והכשרות לשוק העבודה העתידי נדרש גם חיזוק של העבודה מרחוק – כדי להקטין את הפגיעות שנחשפה בעת המשבר.