• En
  • בתוך חמש שנים: קפיצה של 42% בהכנסה החודשית של חרדיות עובדות (טלי חרותי- סובר, TheMarker)

    לפי מחקר של ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, בין הסיבות למספר השעות הנמוך אצל החרדית, ניתן למצוא ריבוי נשים המועסקות בעבודות חלקיות ונשים רבות בתחומי ההוראה (32% בקרב חרדיות מול 11% בקרב חילוניות), שבהן שעות המשרה המלאה נמוכות מהממוצע.

    מהנתונים עולה כי ב-2012 השתכרה אישה חרדית 5,284 שקל בחודש בממוצע, ואילו בסוף 2017 השכר הממוצע קפץ ל-7,527 שקל. למרות הזינוק, המשכורת הממוצעת של החרדיות נמוכה מממוצע של כלל הנשים בישראל.

     

    דילוג לתוכן