גיוון בתעסוקה – חרדים וערבים – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר למנהלי גיוון בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

ב-11 לדצמבר 2019, נערכה הרצאה למנהלי גיוון בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. ההרצאה נערכה בציונות 2000 ,בית יהושע. ההרצאה עסקה בגיוון בתעסוקה אצל חרדים וערבים והועברה על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

ההרצאה עסקה במספר נושאים:

  1. המצב המקרו כלכלי בישראל ואתגרים העומדים בפני המשק.
  2. מי האוכלוסיות המגוונות?
  • חרדים- השלכות כלכליות, מגמות מרכזיות בתעסוקת חרדים מהמחצית הראשונה של שנות האלפיים, האם הגענו לנחלה ולמנוחה?, אתגרים
  • ערביי ישראל- עובדות מרכזיות, המשמעויות של השילוב החלקי של ערביי ישראל,הגברת שילובם של ערביי ישראל בשוק העבודה מדיניות – רציונל, עקרונות ומדיניות עבר

3. הדמוגרפיה והשלכותיה.

4. תעסוקה מגוונת התועלת למעסיקים וכיווני פעולה.