• En
  • ד”ר דמיטרי רומונוב – הכנסה זה לא הכל

    בדבריו פרש דמיטרי רומנוב את הפרדוקס הקיים בהבנת כלכלת משקי הבית בחברה החרדית – “איך החרדים מצליחים לסגור את החודש ולהרגיש טוב? העובדות מוכיחות שלחרדים יש הכנסה נמוכה ושיעור העוני גבוה, אך גם שביעות הרצון של החרדים גבוהה ולא רווחת תחושת עוני . פרדוקס. הפתרון הוא פשוט התנהלות כלכלית נכונה ואחראית.”

    דילוג לתוכן