• En
  • ד”ר שלומית שהינו קסלר – בין בחירה לאין ברירה

    העליה הגדולה בשיעור תעסוקת נשים חרדיות נחשבת לסיפור הצלחה, אבל צריך לחשוב גם על דברים אחרים – בשכר החודשי הממוצע יש פער של כמעט 40% בין חרדיות ללא חרדיות, בשכר השעתי הפער מצטמצם ל-13%.

     

    דילוג לתוכן