• En
  • החרדים: לא מה שחשבנו (מעיין דוד, משפחה)

    החרדים לא מה שחשבנו: תורמים, בריאים ומאושרים – הדוח המפתיע שמחולל שינוי בכל מש שידוע על חרדים. אחרי שנים של נתונים מעוותים שעושים עוול לתדמית הציבור החרדי בישראל, מגיעים שני חוקרים אמיצים (המשנה ליו”ר ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’, ניצה (קלינר) קסיר, ודמיטרי רומנוב, עמית במכון) שהופכים את הקערה על פיה. התלמידים משכילים בלי לימודי ליב”ה, סובלים מעוני אבל מרגישים עשירים, מאושרים ובריאים לא פחות ממגזרים אחרים, שומרים על הגוף ומעשנים פחות, ובעיקר, תורמים יותר מכל מגזר אחר. כל המספרים והנתונים לקראת הכנס השנתי של ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות'”.

    דילוג לתוכן