הכינוס ה-19 של העובדים הסוציאליים – ניצה (קלינר) קסיר – פאנל “עבודה ורווחה – משרד אחוד ככלים שלובים?!”

“עבודה ורווחה – משרד אחוד ככלים שלובים ?!”

בפאנל שנערך בכנס הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, את נושא הפאנל, שגובש והוכן עם פרופ’ אהרן יורק ועו”ד ועו”ס אתי פרץ – לשעבר יו”ר איגוד העובדים הסוציאליים. במושב נטלו חלק גם ח”כ אילן גילון, עו”ס צפרא דוויק – יו”ר איגוד העובדים הסוציאליים, עו”ס ועו”ד אתי פרץ ומיכל צוק – הממונה על התעסוקה.

בהרצאה הציגה קסיר את ההיסטוריה של גלגולו של משרד העבודה ושיוכו למשרדים שונים, והסיבות והרציונל לשינויים שחלו בשיוך זה על פני זמן. כמו כן היא הציגה את הקשר שבין תחום הרווחה לתחום העבודה (הן ברמה תיאורטית והן דרך הצגה של נתונים): מצד אחד, הכניסה למעגל התעסוקה ושיפור רמת ההכשרה והתעסוקה פועלים להעלאת הרווחה, לחילוץ מעוני ולצמצום עוצמת העוני; ומצד שני, צעדים בתחום מדיניות הרווחה, בדגש על מדיניות קצבאות, משפיעים על התעסוקה ואיכותה.
בהרצאה הדגישה קסיר כי איחוד תחום העבודה ותחום הרווחה יסייע לשיפור מצבם של השכבות החלשות, מאחר שתחומי העבודה מזינים את תחומי הרווחה ולהפך, והשילוב ביניהם מעצים אותם הדדית. חיבור משרד העבודה לרווחה מאפשר לתת דגש חזק יותר על ההיבטים של חיי העובדים, ומתן טיפול כוללני, ובפרט במשפחות שלהן צרכים מצרפיים. את ההרצאה חתמה קסיר בהתייחסות לצעדים שיש לנקוט על מנת שהאיחוד יצליח להשיג את מטרותיו.