הכנס השנתי השישי של גבעת חביבה – ניצה (קלינר) קסיר – כלכלת החברה הערבית בישראל

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון, נשאה את ההרצאה הפותחת במושב הכלכלי על כלכלת החברה הערבית בישראל, בכנס השנתי השישי של גבעת חביבה, שהתקיים במאי 2018. בהרצאה, ניתחה קסיר את שיעור העוני הגבוה בחברה הערבית והתעסוקה בחברה הערבית בהשוואה לחברה היהודית, תוך הצגת הגורמים לפער התעסוקתי והחסמים העומדים בפני האוכלוסייה הערבית בהשתלבות בשוק העבודה.