הכנס ה-34 של האגודה הישראלית לכלכלה – ניצה (קלינר) קסיר – הרצאה בנושא שעות עבודה של נשים חרדיות

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון, העבירה הרצאה בכנס השנתי ה-34 של האגודה הישראלית לכלכלה, שהתקיים ב-14.6.2018, בנושא “שעות העבודה המופחתות של נשים חרדיות”. ההרצאה התבססה על המחקר: בין בחירה לאין ברירה – מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות?. מחקר של ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי (מהמכון החרדי למחקרי מדיניות), שייתפרסם בכרך הקרוב של כתב העת “משפט, חברה ותרבות” (2018), אוניברסיטת תל-אביב.

קסיר פתחה את ההרצאה בהבהרת המוטיבציה לבחינת היקף שעות העבודה של נשים חרדיות: במגזר החרדי תחולת העוני הגבוהה בהשוואה ליהודים לא חרדיים ורמת ההכנסה הממוצעת הנמוכה. שכר חודשי של נשים חרדיות נמוך משמעותית משכר של לא חרדיות, כאשר בשכר שעתי ההבדל הוא פחות משמעותי.

לאחר מכן התייחסה קסיר למאפיינים התרבותיים הייחודיים של החברה החרדית, והציגה נתונים וניתוחים של שעות העבודה של נשים חרדיות ויהודיות לא חרדיות. במהלך ההרצאה הוצג מחקר אמפירי שבחן את הגורמים המשפיעים על מספר שעות העבודה של נשים חרדיות, ומידת השפעתם, ונעשתה השוואה בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא-חרדיות. בסוף ההרצאה הציגה קסיר מספר שינויי מדיניות נדרשים.