המשבר בכלכלה החרדית: שינוי אסטרטגי במקום פלסטר (איציק קרומבי, מקור ראשון)

ב-03.09.2020 פרסם ראש תחום עבודה במכון, איציק קרומבי, טור דעה ב'מקור ראשון' הקורא לחשיבה אסטרטגית מחדש בכל הקשור לשילוב גברים חרדים בשוק העבודה.

את הטור פתח קרומבי במספר נתונים מרכזיים: אחוז התעסוקה של גברים חרדים עומד כבר מספר שנים סביב ה-50% בלבד. רמת השכר של העובדים החרדים נמוכה משמעותית מרמת השכר הממוצעת במשק ובעוד ששכרו הממוצע של גבר יהודי שאינו חרדי עומד על 16,123 ש"ח, שכרו הממוצע של הגבר החרדי הינו 9,165 ש"ח בלבד. כל הנתונים הללו הם למרות המאמצים הרבים שמשקיעה המדינה על שלל משרדיה כמו גם גורמים פילנתרופיים שונים, במסגרת מגוון תוכניות שונות להשבחת הכישורים התעסוקתיים וההון האנושי החרדי. בקצב הנוכחי, ובוודאי לאחר משבר הקורונה, היעד הממשלתי לתעסוקת חרדים שדיבר על 63% בשנת 2020 לא יושג גם בעוד עשר שנים. ריבוי הגורמים העוסקים בעניין והיו אמורים לתת "דחיפה" משמעותית לשילוב החרדים מכיוונים שונים, לא מצליחים לשנות את המשוואה.

כש-58% מהחברה החרדית הם מתחת לגיל 18 וההשפעה של אחוז התעסוקה הנמוך אצל החרדים משפיע ב-40 מיליארד שקל לשנה (לפי נתוני בנק ישראל), אין לנו את הפריבילגיה להמשיך לעשות את אותו דבר בציפיה שיתרחש נס ופתאום המאמצים יובילו לתוצאות שונות ולהדבקת פער ההשתלבות של חרדים בתעסוקה.

לדברי קרומבי, שורש הבעיה נעוץ בראיה מקומית בה כל גורם מנסה לקדם את העניין בתחומו שלו ללא גיבוש תכנית מתכללת. הצעד הנחוץ בעת הזו הוא לקיים מחקר עמוק ומקיף שימפה את כל הרבדים והניואנסים שיכולים להוות מכשול להשתלבות בכל התחומים. רק מתוך מחקר כזה אפשר לייצר פתרון כולל עם תכנית אסטרטגית שתשלב בתוכה את כל משרדי הממשלה והגופים המשמעותיים שפועלים לשילוב חרדים – כל אחד בתחומו וכך להוביל שינוי במציאות ובמספרים.