התלמידות החרדיות כובשות את תוצאות מחקר פיזה 2022

תוצאות מחקר פיזה 2022, שבוחן הישגיות של תלמידים בקריאה, מתמטיקה ומדעים, העלו כי הבנות החרדיות מובילות את הישגי הבנות בישראל במתמטיקה ובקריאה, ואף מובילות בפער משמעותי על הממוצע של מדינות ה-OECD (בקריאה – 522 לתלמידות החרדיות לעומת 476 ב-OECD, ובמתמטיקה – 474 לעומת 472).

גם בהשוואה למערכות החינוך בישראל, ציון הבנות החרדיות במתמטיקה עומד על 474 לעומת 473 בחינוך הממלכתי ו-454 בחינוך הממלכתי-דתי. בקריאה – הציון של התלמידות החרדיות עמד על 522, לעומת 510 בממלכתי ו-494 בממ"ד. הנתונים המדהימים מצביעים על הפוטנציאל האדיר הטמון במערכת החינוך החרדית בכל הקשור להישגים ומיומנויות נדרשים למקצועות המובילים במשק.

תמונה

יו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, אלי פלאי: "במקום לבחון את מערכת החינוך בעיניים של לימודי ליבה, מחקר פיזה בוחן מיומנויות שרלוונטיות לשוק התעסוקה. כמו בתוצאות לבחינת רואי החשבון, שם תלמידות הסמינרים החרדיים הצטיינו וכבשו את צמרת התוצאות עם 96% אחוזי מעבר, כך גם במחקר פיזה התלמידות החרדיות מוכיחות את כישוריהן ואת הפוטנציאל הגלום במגזר החרדי".

פלאי מוסיף: "כדאי לזכור שהמורות שהביאו את הבנות החרדיות להישגים שהם גבוהים גם ביחס לשאר מדינות ה-OECD, הן מורות שבמשך שנים לא קיבלו את תוספות השכר של רפורמת "אופק חדש". בימים אלה, לאחר שכבר אישרו להן את תוספות אופק חדש, מתנהל ויכוח ציבורי לא הוגן האם אותן מורות, שהוכיחו את התרומה שלהן למיומנויות של תלמידותיהן ותרומתן למשק, זכאיות לקבל את מה שזכאית לקבל מורה לא חרדית".