חסרים עובדים בהיי-טק? תשקיעו בנשים חרדיות (ניצה (קלינר) קסיר, TheMarker)

המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר פרסמה מאמר דעה בעיתון דה מרקר על המחסור בכוח אדם בהיי-טק והפוטנציאל הגלום בחברה החרדית.

“מחסור של אלפי עובדים מאיים על המשך מעמדה של ישראל כמעצמת סטארט־אפ. הסתכלות על המועסקים במשלחי יד בתחום ההיי־טק מלמדת שמרביתם משתייכים לאוכלוסיית היהודים הלא־חרדים, בדגש על גברים. חלקם של החרדים והערבים במשלחי יד אלה זעיר בהשוואה לשיעורם באוכלוסייה ובתעסוקה. מובן שכאשר התעסוקה בתחום מתמקדת באוכלוסייה אחת, האפשרויות להרחבתה מוגבלות. בפרט, כששיעור התעסוקה בקבוצה שבה מתמקדים — במקרה האמור, הגברים היהודים הלא־חרדים — הוא 88%, כלומר, קרוב למיצוי. הפתרון למחסור הקיים בעובדים בהיי־טק יכול להימצא, לפחות בחלקו, בקרב אותן אוכלוסיות שאינן משתלבות בשיעורים גבוהים בתחום, וששיעורן באוכלוסייה צפוי לגדול משמעותית. אחת מאותן הקבוצות היא הנשים החרדיות”.

במאמר מדגישה קסיר שאם לא יינתן פתרון למחסור המשווע בכוח האדם בהיי-טק, קשיי הגיוס יישארו בעינם – ואף יגברו וילכו. אבל בשביל לעשות שינוי גדול ככל האפשר, יש צורך בהתגייסות של החברה החרדית אך גם של גורמי המדינה והממשל השונים.