• En
  • יהודית מילצקי – פיתוח הון אנושי ייחודי בתעשיית ההייטק

    על אף המספרים היפים של שילוב בתעסוקה, איכות התעסוקה בקרב נשים חרדיות נותרה ירודה. צריכים לזהות את הפוטנציאל שקיים באוכלוסייה החרדית, לזהות את ההכשרות המתאימות, ולהבין אילו פערים קיימים ולגשר עליהן באמצעות הכשרות המתאימות לדרישות של התעשייה.

     

     

    דילוג לתוכן