• En
 • יו”ר המכון, אלי פלאי: “מיהו חרדי ? – חרדי הוא מי שהתורה היא ערך מרכזי בחייו”

  את מושב הפתיחה של הכנס השנתי פתח יו”ר ומייסד המכון מר אלי פלאי שהציג בדבריו את שאלת החוקרים הנוגעת להגדרה החברתית  – מיהו חרדי ? פלאי אמר "התפיסה שלי היא שההגדרה מיהו חרדי היא מי שהתורה היא הערך המרכזי בחייו. על בסיס זה הוא מחנך את ילדיו".

  פלאי הזמין את נשיא המדינה ראובן ריבלין לפתוח את הכנס בדברי ברכה, וסיפר לקהל על העקרונות המובילים שמנחים את פעילות המכון, אשר עומדים בהלימה לעקרונות שהציג הנשיא בנאום השבטים בכנס הרצליה לפני כשנתיים ובו קרא לציבור הישראלי לחתור לשותפות מלאה של כלל המגזרים והמיעוטים בישראל. “החתירה לשותפות מתוך אחריות, למדיניות שתהא מושתת על הוגנות ושיווין, ומעל לכל הביטחון שהשותפות תהיה מבוססת על שמירה מלאה על הזהות של כל מגזר. רק אם יהיה בטחון שהשותפות לא תפגע בכי הוא זה בערכי היסוד של העולם החרדי יש לזה היתכנות.”

  אליהו פלאי, בוגר ישיבת חברון, בעל קבוצת התקשורת “משפחה” ומו”ל השבועון “משפחה”, הפונה למגזר החרדי והדתי בארץ ובעולם ומופץ בשפה האנגלית והעברית. פלאי הינו איש עסקים ופעיל חברתי ויו”ר קרן משפחת פלאי, העוסקת בתמיכה וקידום מרכזי תורה ויוזמות חברתיות בחברה החרדית. חבר בארגון JFN ופעיל בגופים פילנתרופיים שונים.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן