כלכלה וחברה בישראל, החברה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בתכנית כלכלנים חברתיים 2020

ב-05.04.2020 העבירה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצאה לחברי תכנית כלכלנים חברתיים 2020. במבט פנורמי ורחב סקרה קסיר את מקומה של החברה החרדית בפסיפס המאקרו כלכלי של המשק הישראלי.

ההרצאה נפתחה בסקירה כללית של המגמות הדמוגרפיות ומגמות הצמיחה החזויות (טרום משבר הקרונה), תוך התייחסות לשיעור העוני, תעסוקה ופריון, חוסן כלכלי ומדד הצמיחה המכלילה. הסקירה הסתיימה בדיון על ההשלכות של משבר הקורונה על הכלכלה. בשלב הבא פרשה קסיר מבוא כללי לחברה החרדית שהציג את עולם הערכים החרדי ודפוסי ההתנהגות הנגזרים ממנו (מערכות חינוך, שיעור ילודה, מערכות תמיכה קהילתיות ועוד). כמו כן נבחנה סוגיית החרדים בשוק העבודה מראשית שנות ה-80 עד 2019. לאחר מכן מיקדה קסיר את הזרקור בסוגיית העוני ואתגרי המדיניות העולים ממנה. ההרצאה נחתמה בהצעת הסבר לפרדוקס העוני בחברה החרדית – בבחינת מדדי העוני מתגלע פער בין מדדים המעידים על שיעור עוני אובייקטיבי גבוה במגזר החרדי אך מנגד במדדי העוני הסובייקטיבי הציון הוא נמוך.

הרצאה היא הראשונה בסדרה של שתי הרצאות שמסרה קסיר במסגרת תכנית 'כלכלנים חברתיים 2020'. ההרצאה השנייה הוקדשה לשוק העבודה והחברה הערבית.