כלכלה וחברה בישראל, שוק העבודה והחברה הערבית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בתכנית כלכלנים חברתיים 2020

ב-21.04.2020 העבירה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצאה לחברי התכנית לכלכלנים חברתיים 2020. ההרצאה הינה שניה בסדרת הרצאות שהעבירה קסיר בתכנית. ההרצאה הראשונה הוקדשה לחברה החרדית ואילו ההרצאה הנוכחית הוקדשה לשוק העבודה והחברה הערבית.

ההרצאה נפתחה בסקירת הנתונים המרכזיים הנוגעים לתעסוקה – שיעור התעסוקה של גברים ונשים בחברה הכללית ובחברה הערבית, ענפי התעסוקה ומשלחי היד האופייניים לכל חברה, טיב ההון אנושי ובעיית החסמים; לאחר מכן עסקה קסיר בהשלכות של נתונים אלו, בעיית העוני בחברה הערבית ובצעדי מדיניות שנעשו וכאלו שצריכים להינקט; בחתימת ההרצאה הציגה קסיר את התחזיות הדמוגרפיות השופכות אור על מידת החשיבות של הסרת החסמים ושילוב כל המגזרים בתעסוקה בעלת פריון גבוה על מנת לתרום לחוסנו וצמיחתו של המשק הישראלי.