השתתפות יו"ר המכון בכנס כלכליסט להשכלה גבוהה ותעסוקה בשיתוף קרן רוטשילד

ביום 24 מאי 2022 השתתף יו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות  אלי פלאי בפאנל שכותרתו "האם האקדמיה כלי אפקטיבי לצמצום פערים וגיוון תעסוקתי?" במסגרת כנס כלכליסט אקדמיה שעובדת בשיתוף קרן רוטשילד. את הפאנל הנחה כתב כלכליסט שלמה טייטלבאום, ולצד פלאי השתתפו בו דדי פרלמוטר, פרופ' יפעת ביטון, פרופ' ברטולד (טולו) פרידלנדר ודפנה אבירם ניצן.

פלאי הציג את האקדמיה ככלי העיקרי לשילוב האוכלוסיה החרדית בשוק העבודה, אך גם כחסם הגדול ביותר למטרה זו בדיוק:

"החברה החרדית היא הילד שמפריע בכיתה של האקדמיה כבר 15 שנה. נעשים ניסיונות ומושקעים משאבים ענקיים מתוך הנחה שהדרך הטובה ביותר להוביל את האוכלוסייה החרדית לשוק העבודה היא האקדמיה, וזה לא רק שזה לא נכון, האקדמיה היא החסם העיקרי כיום לשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה. זה שהפכנו את האקדמיה לצינור לשוק התעסוקה – הלכנו אחורה ולא קדימה"

צילום: יריב כץ