כנס “ברשות הקהילה – תכנון לנוכח צרכים משתנים בחברה החרדית” המכון הישראלי לדמוקרטיה – ניצה (קלינר) קסיר – 20.12.2018

במסגרת הכנס “ברשות הקהילה – תכנון לנוכח צרכים משתנים בחברה החרדית” של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, הרצאה בנושא “מה נדרש כדי לאפשר השתלבות מיטבית של האוכלוסייה החרדית במרחב הישראלי”

תקציר ההרצאה

החברה החרדית נמצאת במגמת גידול בהיקפה ובמשקלה, ולפי התחזיות של הלמ”ס היא תהווה כשליש מכלל האוכלוסייה בשנת 2065. מדובר בחברה צעירה מאוד ובמספר ילדים גדול בכל משק בית. הגידול הטבעי של האוכלוסייה החרדית והמגורים הקהילתיים המאפיינים אותה, מחייבים היערכות ממשלתית מיוחדת.

על פי דוח שהוכן על ידי המכון החרדי למחקרי מדיניות ומשרד השיכון, בתוך עשרים שנה, תזדקק אוכלוסייה זו לתוספת של כ-200 אלף דירות. ההתרחבות הטבעית של המרכזים החרדים הקיימים היום לא תוכל לתת מענה מספק לצרכים אלה. הצורך בתכנון הוא קריטי הן על מנת לספק פתרונות הולמים לציבור החרדי והן כדי להגביל את המתיחות בין האוכלוסיות השונות. האתגר הוא תכנון נכון שיאפשר השתלבות מיטבית של האוכלוסייה במרחב הכלל ישראלי.

תכנון מגורים צריך להביא בחשבון את ההיבטים הייחודיים של חברה זו, הן בהיבטים של המאפיינים הקהילתיים מבחינת העדפות המגורים של קבוצות שונות בחברה זו, מבחינת התאמת התכנון לציבור החרדי בהיבטים של מספר ילדים, צניעות, שמירת שבת ועוד והן בהיבטים של יצירת הזדמנויות תעסוקה שיאפשרו השתלבות מיטבית של האוכלוסייה ותרומה לשגשוגה וחוסנה של הרשות המקומית. לצד זאת נדרשת גם התאמה של השירותים ברשויות המקומיות למאפיינים הייחודיים של הציבור החרדי.

קרדיט תמונה: מיכל פתאל.