כנס העשור לרשות האכיפה והגבייה – ניצה (קלינר) קסיר – עוני וחובות בחברה החרדית

המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, העבירה הרצאה בנושא עוני וחובות בחברה החרדית, בכנס לציון עשור לרשות האכיפה והגבייה (בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב) שהתקיים ב-10 באפריל 2018. ההרצאה מבוססת על מחקר שהתפרסם בספר המחקרים של הכנס.

תקציר ההרצאה:

במדינת ישראל, החוב של העשירונים התחתונים גבוה יחסית (בהשוואה למדינות אחרות ב־OECD). אולם, על אף שיעורי העוני הגבוהים במגזר החרדי שיעור חייבי ההוצאה לפועל במגזר החרדי נמוך ושיעור החוסכים גבוה יחסית למגזרים האחרים בחברה הישראלית.

קסיר הציגה את המאפיינים באורח החיים החרדי שמאפשרים התנהלות כלכלית חכמה הגורמת לכך שעל אף שההכנסה במגזר החרדי נמוכה שיעור החוסכים גבוה ושיעור החייבים נמוך: קיום בצניעות, תרומות כספיות והתנדבויות הגורמים לצמצום ההוצאות של משקי הבית, הלוואות ללא ריבית.

כמו כן, קסיר נטלה חלק במושב השני שעסק בחובות ועוני – הצעות להתמודדות.