מגפת היום שאחרי: הקורונה גורמת לילודה ברחבי העולם לקרוס – ומה בישראל? (דפנה מאור, דה-מרקר)

ב24.07.2020 פרסמה דפנה מאור בThemarker כתבה רחבת יריעה שהוקדשה למגמות הילודה בעולם ובארץ, אלו השוררות כרגע ואלו החזויות בעקבות משבר הקורונה. לכתבה התראיינה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, אשר הרחיבה אודות המגמות הדמוגרפיות בחברה החרדית. להלן הדברים:

חרדים: "לא רוצים להיות עניים, אבל יש להם דרכי התמודדות"

"מה שמניע את החברה החרדית — אם ארשה לעצמי להכליל — אלה לא דברים חומריים. היא מושפעת לא מעט מסיבות כלכליות, אבל רק כשהקושי ממש חמור, כמו ב–2002–2003, אז הם החלו להיכנס לשוק העבודה וללמוד מקצועות", אומרת ניצה (קלינר) קסיר, משנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, וראש הצוות המייעץ בגל השני. "מרביתם לא רוצים להיות עניים, אבל הם מבינים שבגלל מספר הילדים הגדול שלהם, הם מוותרים על הכנסות וחלקם יהיו עניים. יש להם דרכים להתמודד — בין היתר על ידי תמיכות ציבוריות מהמדינה ומחו"ל ועזרה הדדית בקהילה — שמאפשרות להם לשרוד".

"אני אופתע מאוד אם פריון הילודה יירד בתקופה הזו בחברה החרדית. בדקתי מה קרה בתפישה של נשים חרדיות לאורך עשור עד 2018, ושיעור הנשים שרוצות יותר מעשרה ילדים הכפיל את עצמו", טוענת קסיר. המחקר שלה הראה עלייה מ–23% ל–45% בשיעור הנשים החרדיות שאומרות שמספר הילדים הרצוי הוא מעל עשרה, בין 2009 ל–2018. "הילודה אינה הסיפור כרגע — החרדים כועסים על הסגרים שפוגעים בהם כלכלית ובלימודי התורה. הם חווים את זה כאפליה, אבל גם אם היו חווים את זה כמגפה, זה לא משפיע על ילודה".