• En
 • מה משפיע על היקף העבודה של נשים חרדיות (אלי כהן, כל הזמן)

  מחקר חדש של המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר, וחוקרי המכון ד”ר שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי, שהתפרסם בכתב העת המשפטי ‘משפט חברה ותרבות’, בוחן מדוע נשים חרדיות עובדות שעות מועטות, ומכמת את הגורמים המשפיעים על מספר שעות העבודה הנמוך של נשים חרדיות.

  למרות הנתונים המעודדים של שיעורי התעסוקה הגבוהים של נשים חרדיות, פערי השכר בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות עדיין גבוהים: בשנת 2015 עמד הפער בשכר החודשי על 39%. אך הפער בשכר לשעת עבודה עמד על 13% בלבד. חלק גדול מפערי השכר בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות נובע מהיקף שעות העבודה השונה, כ-30 שעות עבודה ו-37 שעות עבודה, בהתאמה.

  על פי ממצאי המחקר, מרבית פער השעות בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות נובע מהבדל במספר השעות הממוצע של מועסקות במשרה מלאה: 36 שעות בקרב נשים חרדיות לעומת כמעט 42 שעות בקרב נשים יהודיות לא חרדיות. כ-60% אחוז מהפער במספר שעות העבודה נעוץ בהבדל במספר שעות העבודה במשרה מלאה: 63% מהנשים החרדיות מועסקות במשרה מלאה בהיקף ממוצע של 36 שעות, לעומת 79% מהנשים היהודיות הלא חרדיות העובדות בהיקף ממוצע של כמעט 42 שעות.

   

  לכתבה המלאה:

  כל הזמן: מה משפיע על היקף העבודה של נשים חרדיות (אלי כהן, 10.4.2019)

  פרסום הכתבה במקומות נוספים:

   

  מחקרים קשורים לכתבה:

  בין בחירה לאין בחירה – מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות – ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן