מחקר חדש מגלה: האם חרדים נדבקו יותר בשל הצפיפות? (חנני ברייטקופף, 18.05.20)

כתב כיכר השבת, חנני ברייטקופף, סקר את המחקר התקדימי של חוקרי המכון אסף צחור-שי וניצה (קלינר) קסיר, שבדק האם יש מתאם חיובי בין צפיפות להדבקה בנגיף הקורונה ועד כמה פקטור זה יכול להסביר את התפשטות המחלה בקרב הציבור החרדי.

המחקר מצא כי אכן ככל שצפיפות האוכלוסין ביישוב גבוהה יותר, אכן שיעור החולים המאומתים גבוה יותר. לצד זאת, בחלק מהיישובים, ובכלל זה היישובים החרדים, שיעור החולים המאומתים גבוה ממה שהיה מצופה בהתאם לצפיפות היישוב, ומוסבר על-ידי גורמים נוספים לצפיפות. כמו למשל ההפנמה מאוחרת של סכנת ההידבקות בחברה החרדית. כמו כן, בשל האופי הייחודי של החברה החרדית, קיים שימוש רב במוסדות הקהילתיים והדתיים ובשטחים הציבוריים באזור המגורים. כתוצאה מכך, הצפיפות הגבוהה בשילוב אינטראקציות חברתיות רבות מגבירות את סכנת ההידבקות.

תרשים צפיפות וקורונה בישראל - צחור שי וניצה קסיר

את הכתבה חתם ברייטקופף במבט צופה פני עתיד המדגיש כי לקחי המחקר חשובים ביותר בכל הקשור הן למגמת החזרה לשגרה והן לגל השני הצפוי. "למסקנות אלו חשיבות גבוהה גם בכל הקשור לחזרה לשגרה וגם בכל הקשור לכוננות לקראת גל נוסף חלילה. אמנם הן מלמדות על מידת אחריותה של החברה החרדית להיקף ההדבקה ששרר בה, אולם יש בכך להדגיש כי הצפיפות אינה גורם בלעדי המשפיע על ההדבקה, וכי כל אחד ואחד, גם אם הוא מתגורר באזור המאוכלס בצפיפות, יכול באמצעות הקפדה על ההוראות להגן על עצמו, על משפחתו על הקהילה בה הוא חי ועל המדינה כולה."