• En
  • מחקר חדש מגלה: 31% חרדים משכירים ושוכרים דירה אחרת (שאול כהנא, ביזנעס)

    31% חרדים משכירים ושוכרים דירה אחרת, נתון זה מתאים להתנהלות של הזוגות הצעירים החרדיים בשנים האחרונות. וגם: כמה דירות להשקעה יש לאנשים בני 65 ומעלה בציבור החרדי – והאם לציבור החרדי יש איכות חיים? כל זאת עולה מהמחקר של המשנה ליו”ר ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’, ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, עמית במכון.

     

    דילוג לתוכן