מחקר: כ-30% מהחרדים מוכנים ללמוד עם הציבור הכללי וללא הפרדה מגדרית (אור קשתי, 17.09.2020)

ב17.09.2020 פורסמה בעיתון "הארץ" כתבה רחבת היקף הסוקרת מחקר הממפה לראשונה את עמדות הציבור החרדי כלפי הפרדה מגזרית ומגדרית בהכשרות ובלימודים מקצועיים. המחקר נערך על ידי קבוצת פארטו עבור אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות ומינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה ונכתב על ידי ד"ר חגית סופר פורמן והמשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר.

לדברי יוליה איתן, ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה, ההחלטה על המחקר נבעה מ"רצון לברר את התשתית העובדתית, שתסייע לגיבוש מדיניות המשרד בשאלת ההפרדה. כל מדיניות צריכה להיות מבוססת על נתונים. זו פעם ראשונה שאנחנו מקבלים תמונה מגוונת על רצונות האוכלוסייה הרלבנטית – לא באמצעות שליחים אלא דרך בירור ישיר איתה. התוצאה היא הרבה נתונים מרעננים". איתן הוסיפה כי תוצאות המחקר חשובות כדי "לדייק עוד יותר את המדיניות ואת הכלים ליישומה".

מהדו"ח עולה כי חלק משמעותי בציבור החרדי מוכן לקבל לימודים מעורבים או עם הפרדה חלקית. בניגוד למחקרים אחרים שהסתפקו בבירור עקרוני ואולי מופשט של הביקוש להפרדה, נשאלו הפעם המשיבים לעמדותיהם ב"מצב של אילוץ" שבו מתקיים קורס הכשרה יחיד, בתנאים שונים של הפרדה, בתחום העניין ובאזור המגורים שלהם. שאלות כאלה, הסבירו החוקרות, מחייבות "ליישב בין שיקולים שונים, בדומה לקבלת החלטות מציאותית, ולא להתייחס לשיקול יחיד בכל פעם (הפרדה, העניין בקורס, תמיכת המשפחה וכד', א"ק) ללא תלות בשיקולים אחרים".

המחקר החדש חותר תחת הנחות המוצא שעל בסיסן ממסדת מל"ג, במשך כמעט עשור ובתקציבי עתק, מדיניות הפרדה שהולכת ומתרחבת. המחקר מחזק את ההבנה כי שיקול ההפרדה הוא רק אחד מבין שיקולים שונים המשפיעים על בחירתם של חרדים במוסד הלימודים. ממצאים דומים מצאה ד"ר נטע ברק-קורן מהאוניברסיטה העברית במחקר שערכה לפני כשנתיים. לא מדובר רק במדיניות המיושמת ללא בסיס מחקרי, אלא בכזו המחזקת את הגורמים הקיצונים, אשר סוחפת את המתונים לתוך עולם של הפרדה.

מהמל"ג נמסר בתגובה: "ממצאי הדו"ח מלמדים שרוב האוכלוסייה החרדית לא תשתלב בהכשרה מקצועית ללא הפרדה מגדרית, אף שזו מקובלת יותר בציבור החרדי מאשר השכלה אקדמית. הדו"ח מציין כי לימודים אקדמיים מעוררים התנגדות עקרונית בחברה החרדית. אף שאינו סופי, המלצותיו הועברו לחברי ועדת ההיגוי בנושא חרדים. מסקנת הדיון היתה כי בתמונה הכוללת מתחזק הצורך בתכנית מותאמת אשר תאפשר הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית על כלל גווניה,  ולכן אין לשנות את מדיניות מל"ג".