• En
  • נשים חרדיות בסביבת עבודה חילונית (צריך עיון)

    נשים חרדיות רבות מוצאות את עצמן כיום במקומות עבודה מעורבים, בהן נורמות החיים שונות מאד מהסביבה בה גדלו. כיצד משפיע המפגש עם החברה החילונית על הנשים? האם הם חוות ירידה ברמתן הדתית והרוחנית? האם הן מרגישות מאוימות בסביבה זו? האם החברה החילונית ידידותית ומתחשבת באורח החיים של האשה החרדית? יהודית מילצקי, חוקרת בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות, מציעה תשובות לשאלות אלו במחקר איכותני ראשון מסוגו.

     

    דילוג לתוכן